A-Kull
1999-03-28

 

Namn                    HD                                             ED              Ögon    Mentalitet       Övrigt

Armageddon
Aqua                          A/A                                        UA
Aha                             A/A                                        UA             UA         BOK-prov GK

 

C-Kull
2009-12-25  

 

Lorebergs Vampyr x  SE UCH Lejonvinden's Jasmine Of Teddybear


Namn                                      HD                          ED                Ögon    Mentalitet    LPN1   LPN2    Övrigt

Christmas Heart               A/A                                 1
Christmas Light                E                                     UA
Christams Snowball       A/A                               UA                                3 på skott
Christmas Star   
Christmas Angel              A/A                               UA              UA           1 på skott        N/N   N/N
Christmas Bell  
Christmas Flake              A/A                               UA              UA
Christmas Princess        A/A                               UA              UA           1 på skott       N/N    N/N


D-Kull
2012-02-27

Lorebergs Vampyr x DK UCH SE UCH DK VV-15 Sjöwildas Missy Eliot

Namn                              HD                                ED              Ögon    Mentalitet    LPN1   LPN2    Övrigt

Dream Bear                 A/A                               UA             UA
Dream Lion                 A/A                                UA             UA                                       D/N      N/N
Dream                           A/A                                 UA             UA        Genomförd      N/N       N/N
Dream Girl To Lisbeth
Dream Rose                                                                                                                                   AVLIDEN: Förlossningskada

 E-Kull
2013-02-09
DK CH Khaimas' Camino Wind x Knatteberga's Christmas Princess


Namn                                          HD                      ED            Ögon    Mentalitet    LPN1   LPN2                  Övrigt

Eurovisions Waterloo         B                          UA           UA                                      N/N      N/N
Eurovisions Augustine       B                          UA           UA             Bph                 N/N     N/N
Eurovisions Euphoria                                                                                                   N/N     N/N              
Eurovisions Satelitt             B                          UA            UA                                     N/N     N/N
Eurovisions Las Vegas                                                                                                                  AVLIDEN: pga skada


                                                                                                                         
                                                                                                              Model-kull
                                                                                                              2014-03-28  
                                                       DK CH Khaimas' Camino Wind x DK UCH SE UCH DK VV-15 Sjöwildas Missy Eliot

Namn                                                HD             ED               Ögon            Mentalitet     LPN1   LPN2     Övrigt

Danska Top Model                     A                   UA                UA                                          N/N         N/N        Export Danmark
Super Model                                 A                   UA                 UA                                         N/N         N/N         Export Kanada
Top Model                                     A                    UA                UA                                          N/N        N/N         Export Kanada                                                                                                          Halloween-kull
                                                                                                              2014-11-02
                                          SE CH Lionbrooks Night Attention x DK UCH SE UCH DK VV.15 Sjöwilda's Missy Eliot

Namn                                              HD                ED            Ögon       Mentalitet             LPN1      LPN2                                      
Haloween Betelgeuse                                                                                                                               N/N 
Haloween Ghost                        A                    UA            UA                    BPH                     D/N          N/N
Haloween Candy                       B                    UA            UA                                                                    N/N
Haloween Gift                             B                    UA             UA                  BPH                      D/N          N/N
HaloweenPumpkin                   A                   UA              UA                                                 N/N         N/N               Export Norge                   


 New  Year-kull      
  2014-12-31
                      Ljonhjärta Aither x Knatteberga's Deam     

Namn                                         HD                   ED                   Ögon                  Mentalitet           LPN1    LPN2                    
New  Year   Aydin                                                                                                                                   N/N       N/N
New Year Badrani                                                                                                                                 N/N       N/N
New Year Bahram                                                                                                                                 N/N        N/N    
New Year Günes                                                                           UA                                                    N/N       N/N
New Year Aftab                                                                                                                                       N/N       N/N
New Year Aynur                                                                                                                                      N/N       N/N
New Year Beyan                                                                                                                                     N/N       N/N
New Year Fereshteh                                                                                                                             N/N       N/N
New Year Hikari                                                                                                                                      N/N       N/N

 

Midsommar-kull

   2015-08-20 
Altonastigens Sommardagg x Knatteberga's Eurovisions Augustine


Namn                                                  HD                ED               Ögon       Mentalitet       Lpn1  Lpn2   Lemp    Midsommardröm                                                                                                                     N/N     N/N
Midsommarkrans                                                                                                                     N/N     N/N
Midsommarnatt                            A                    UA               UA                                          N/N     N/N
Midsommarnubbe                       E                    UA                                                                N/N      N/N
Midsommarstång                                                                                                                     N/N      N/N
Midsommarblomster                  A                    UA               UA                 BPH                N/N      N/N
Midsommardans                           C                    UA                                                               N/N      N/N


                                                                                                         
   ELIT-KULL
                                                                                                 2016-06-15

                                                         Altonastigens Sommardagg x Knatteberga's Dream

                                                     HD                     ED             Ögon          Mentalitet   LPN1     LPN2      LEMP
Elit Avalugg                             A                        UA           PPM lindrig                          N/N       N/N                                   
Elit Hoopa                               D                         UA                                                            N/N      N/N          N/N     Export Danmark
Elit Noibat                                                                                                                             N/N      N/N
Elit Noivern                                                                                                                           N/N      N/N
Elit Volcanion                                                                                                                       N/N     N/N
Elit Yveltal                                                                                                                              N/N     N/N
Elit Zygarde                                                                                                                           N/N     N/N
Elit Diancie                                                                                                                             N/N     N/N
Elit Xerneas                                                                                                                            N/N     N/N